Gå til innhold

1IM

En kort oversikt over 1IM faget, på nettsiden finner du relevant informasjon for alle fag, men du trenger kun forholde deg til de temaene som gjelder din linje.

Kompetansemål

Her er årets kompetansemål (Sist oppdatert 2023). Kilde: Læreplan i vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01-01)

Produksjon og historiefortelling
 • produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier
 • utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler
 • utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe
 • velge og bruke virkemidler, typografi og layout som passer til ulike budskap og reflektere over effekten disse har på budskapet
 • bruke teknikker for idéutvikling, kreativitet og historiefortelling i produksjon
 • utforske og bruke fortelleteknikk og dramaturgi i egne produksjoner
 • utøve kildekritikk og etisk refleksjon og anvende relevante regelverk i egen produksjon
 • utforske hvordan interaktivitet i historiefortelling kan brukes for å skape engasjement og nye uttrykk, og bruke dette i egen produksjon
 • utforske og tilegne seg kunnskap om endringer innenfor teknologi og programvare ved å bruke ulike kilder
 • gjøre rede for hvordan medier kan påvirke meningene våre, hvordan vi oppfatter andre og hvordan andre oppfatter oss
 • forstå hvordan teknologi og sikkerhet kan påvirke åpne og demokratiske prosesser og utøve etisk refleksjon knyttet til hvordan teknologi kan påvirke disse prosessene
 • gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv
Teknologiforståelse
 • planlegge og gjennomføre sanntidsproduksjoner
 • reflektere over og beskrive hvordan media påvirker mennesker og deres medievaner
 • kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon
 • beskrive, utforske og konfigurere datanettverk med egne subnett
 • administrere brukerenheter og koble dem til sentrale administrasjonsplattformer
 • utforske og beskrive hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser
 • gjøre rede for hvordan hensynet til bærekraft påvirker anskaffelse, drift og avhending av utstyr og materiell
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i tråd med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for hvordan internett fungerer, og hvordan det blir brukt til kommunikasjon og lagring
 • utforske og beskrive digitale trusler, verdier og sårbarheter i samfunnet
 • gjøre rede for hvordan man behandler informasjon og personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk
 • vurdere, anbefale og kvalitetssikre tiltak som reduserer risiko for uønsket spredning av data
Konseptutvikling og programmering
 • anvende regelverk for bruk og formidling av innhold i egen produksjon og reflektere over ansvar og etikk knyttet til bruk og formidling av innhold i egen produksjon
 • utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer
 • bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier
 • utforske og anvende verktøy for datamodellering i oppbygging av databaser
 • bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner
 • visualisere og utvikle konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer
 • beskrive hvordan teknologi behandler data, algoritmer og statistikk
 • bruke prinsipper for feilsøking og retting i arbeid med programmering
 • bruke dokumentasjon og dokumentere faglige prosesser

Læringsmål

Her er en oversikt over relevante læringsmål vi går igjennom på 1IM. Merk at listen kan være uferdig, og lenkene til de ulike emnene er enda i arbeid.

Dersom du har innspill så kan du gjerne ta kontakt!

Produksjon og Historiefortelling

Teknologiforståelse

Konseptutvikling og programmering

YFF


10 måneder siden 1 år siden GitHub Sondre Grønås