Gå til innhold

04. Hello World webserver

For å sette opp en enkel webserver i Azure må man gjøre følgende steg:

Koble til via SSH

For å koble til, følg stegene i [[03 Koble til Virtuell Maskin|03. Koble til Virtuell Maskin]].

Laste ned Webserver

Inne i terminalen kan vi laste ned en webserver, for eksempel apache2. Før vi kan laste ned en pakke, må vi oppdatere listen over pakker. Dette gjør vi via sudo apt-get update.

For å laste ned apache2 webserveren gjør vi dermed følgende:

1
2
3
4
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

sudo apt-get install apache2

Nå skal maskinen servere en nettside fra mappen /var/www/html/ helt automagisk. Fra før vil det ligge en index.html, eller tilsvarende fil fra apache2 installasjonen.

Det betyr likevel ikke at nettsiden er tilgjengelig, for å gjøre det tilgjengelig må vi åpne opp i brannmuren.

Åpne webserver i brannmuren

I Azure må du gå til Networking fanen, her skal du komme til en fane som heter Inbound port rules.

Azure Brannmur tab.png

Dette er brannmursregler om hva som har lov til å koble seg til vår enhet i skyen. Legg til en ny regel og velg service HTTP for å åpne port 80, som er standardport for nettsider.

HTTP Service brannmur.png

Merk at du trenger ikke spesifisere en Destination, med mindre du har mer enn 1 virtuell maskin på ditt Azure nettverk.

Du skal nå kunne gå til http://din_azure_ip_adresse og se nettsiden din.

Endre innhold

For å endre innholdet på nettsiden til å vise en Hello World, kan man endre /var/www/html/index.html

nano /var/www/html/index.html

Endre innholdet til å være:

<h1>Hello Azure!</h1>
<p>Min egen nettside, i SKYA!</p>

Lagre med CTRL+S og avslutt med CTRL+X.

Gratulerer, du har nå satt opp en enkel webserver i himmelen!


1 år siden 2 år siden GitHub Sondre Grønås