Gå til innhold

07. HTTPS og NGINX Proxy Manager

Her kommer instruks på hvordan man bruker Nginx Proxy Manager - denne brukes til å dirigere trafikk til nettsider og behandler SSL sertifikater for oss.

I eksempel fra Docker og Wordpress vil vi kunne forvandle http://din_azure_ip_adresse:8080 til https://din_azure_ip_adresse, eventuelt https://example.com dersom vi peker et domene mot din Azure klients IP-adresse. Denne kan gjøres for eksempel via Cloudflare DDNS


1 år siden 1 år siden GitHub Sondre Grønås