Gå til innhold

Tallsystemer

Det vanligste tallsystemet som er brukt hos mennesker er 10-tallsystemet, som fungerer flott til de vanligste matematiske utfordringer hvor vi regner med tall. Dette er ikke tilfelle for datamaskiner, som representerer data i form av elektroniske signaler; av eller på.

Når en elektronisk krets bare har to utfall, som heter bits (1 eller 0), er det mer logisk å bruke to-tallsystemet Binærtall. 8 bits satt sammen av blir en Byte, mens 4-bits heter en (Nibble)

Et kompakt tallsystem som fungerer bra og er mye brukt i kombinasjon med binærtall er Heksadesimaler, eller et 16-tallsystem, med tallene 0-F.

Tabell av tall, fra 0-255

10-tallsystem Heksadesimal Binærtall
0 0x0 0000
1 0x1 0001
2 0x2 0010
3 0x3 0011
4 0x4 0100
5 0x5 0101
6 0x6 0110
7 0x7 0111
8 0x8 1000
9 0x9 1001
10 0xA 1010
11 0xB 1011
12 0xC 1100
13 0xD 1101
14 0xE 1110
15 0xF 1111
16 0x10 0001 0000
17 0x11 0001 0001
31 0x1F 0001 1111
32 0x20 0010 0000
255 0xFF 1111 1111

1 år siden 2 år siden GitHub Sondre Grønås